Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

miercuri, 16 mai 2012

DICTIONAR EXPLICATIV SPECIFIC SERVICIILOR DE INFORMAŢII ŞI DE SECURITATECOMINT (Communications Intelligence) → informaţii derivate prin interceptarea comunicaţiilor străine, prin alte mijloace decât cea intenţionată a emiţătorilor. Nu presupune monitorizarea mass-media sau interceptarea comunicaţiilor pe timpul investigaţiilor contrainformative. COMINT include spectrul de analiză al traficului pe câmpul de luptă, de criptoanaliză şi constatări direcţionate. Este parte a SIGINT.

COMPARTIMENTARE → regulă de muncă a serviciilor de informaţii să clasifice datele, documentele şi materialele cu valoare operativă într-un mod strict, în vederea protejării surselor şi metodelor de analiză în interiorul aceluiaşi serviciu de informaţii.

COMPLOT  inţelegere secretă între două sau mai multe persoane care uneltesc o acţiune cuprinsă în gama ameninţărilor sau a infracţiunilor contra  securitătii nationale.

COMPLOTUL - Art. 286 C.p. → (1) Iniţierea sau constituirea unei asociaţii sau grupări în scopul săvârşirii vreuneia dintre infractiunile contra securităţii naţionale ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociaţii sau grupări se pedepsesc cu detenţiunea pe viaţă sau cu detenţiunea severă de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infracţiunile care intră în scopul asociaţiei sau grupării.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(4) Nu se pedepseşte persoana care, săvârşind fapta prevăzută de alin. (1), o denunţă mai înainte de a fi descoperită.

COMPROMITEREA UNOR INTERESE DE STAT - Art. 277C.p. → distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o organizaţie străină sau o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interese de stat, se pedepseşte cu închisoarea strictă de la 7 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.COMPUSEC (Computer Security) → termen consacrat care desemnează ansamblul activităţilor ce vizează securitatea informatică, referitoare la aparatura şi datele informatice înmagazinate în computere.
Efectul combinat al extinderii reţelelor informatice, inclusiv INTERNET-ul, al acumulării de date în sisteme şi proliferarea mijloacelor informatice a amplificat măsurile de securitate informatică, ţinându-se cont şi de ameninţările posibile (distrugere fizică, furt, situaţii de incendiu, spionare, piraterie „haching”, virusare etc.), precum şi de alte posibile vulnerabilităţi generate de:
-          numeroase componente fragile şi sensibile;
-          caracterul compact al mijloacelor de stocare a informatiei;
-          dificultatea de a controla şi stăpâni complet accesibilitatea la informaţiile existente într-un sistem;
-          posibilitatea de corelare a datelor acumulate care, luate separat, ar putea fi inofensive;
-          posibilitatea de accesare de la distanţă a datelor, pentru consultare, copiere sau distrugere;
-          dependenţa instalaţiilor de furnizarea continuă a curentului electric;
-          posibilitatea captării radiaţiilor emise de instalaţiile electronice - efectul TEMPEST;
-          circulaţia sporită a personalului de mentenanţă şi de consultanţă tehnică, fapt ce complică controlul accesului la informaţie.
Spargerea sistemelor informatice este din ce în ce mai complexă şi a devenit o miză a războiului informatic actual, în care serviciile de informaţii şi firme specializate sunt strâns implicate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu