Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

marți, 22 mai 2012

DICTIONAR EXPLICATIV SPECIFIC SERVICIILOR DE INFORMAŢII ŞI DE SECURITATE.

COMSEC (Communications Security) → termen ce desemnează ansamblul de măsuri luate pentru a asigura securitatea transmisiilor, împiedicând persoanele neautorizate să obţină informaţii prin interceptarea transmisiilor, precum şi pentru a garanta eficacitatea acestor transmisii.


COMUNICAREA   DE  INFORMAŢII  FALSE - Art. 278 C.p. → comunicarea sau răspândirea, cu ştiinţă, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori  de documente falsificate, dacă fapta este de natură să aducă atingere securităţii naţionale sau relaţiilor internaţionale ale României ori ale unui stat aliat, se pedepseşte cu închisoarea strictă de la un an la 5 ani.COMUNITATEA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII → reprezintă reţeaua funcţională a autorităţilor informative din sistemul securităţii naţionale.
 Comunitatea Naţională de Informaţii are rolul de a planifica la nivel strategic activitatea autorităţilor informative în scopul integrării şi valorificării produselor informaţionale ale acestora în estimări informative de nivel naţional, potrivit necesităţilor de fundamentare, elaborare, susţinere şi promovare a strategiilor şi politicilor de securitate naţională.


CONFIDENŢIALITATE  calitate a datelor / informaţiilor dobândite prin eliminarea posibilităţilor accesului neautorizat la acestea.

CONLUCRAREA → defineşte modalităţile concrete de organizare şi desfăşurare de către personal sau compartimente specializate, în raport de competenţe, în beneficiul serviciului de informaţii sau structurii departamentale de care aparţin, a unor acţiuni specifice limitate în timp şi spaţiu, care vizează obţinerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor şi produselor informaţionale cu relevanţă operativă.

.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu