Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

luni, 28 septembrie 2015

Sa mai invatam ceva despre PPU SL !




Clubul politic umanist

Art. 29. 
(1) Clubul politic umanist este unitatea organizatorică ce stă la baza structurii partidului.

(2) Un Club politic umanist se poate constitui din minimum 5 şi maximum 20 de persoane cu domiciliul, de regulă, în aceeaşi localitate.

(3) La data constituirii sale, Clubul politic umanist alege, prin vot secret liderul, viceliderul şi secretarul clubului.


Art. 30. 
 (1) Clubul politic umanist se întruneşte obligatoriu în şedinţe lunare şi ori de câte ori este necesar. Convocarea clubului se face de către liderul Clubului politic umanist sau de catre vicelider.


(2) La fiecare sedinţă lunară se întocmeşte un proces-verbal al Cluburilor politice umaniste care se predau, în original, la Birourile Executive Locale ale filialelor din care fac parte în maxim 10 zile de la data la care a avut loc şedinţa. 

*

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu