Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

Follow by Email

luni, 12 octombrie 2015

Proiect solde de functie pentru personalul militar


Anexa nr. VII – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ”    Capitolul I - SOLDELE DE FUNCŢIE ŞI SALARIILE DE FUNCŢIE PENTRU PERSONALUL MILITAR, POLIŢIŞTII ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARELOR, DIN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAŢIONALĂNr. crt.
FUNCŢIA
Clase de salarizare potrivit studiilor
Soldele/salariile de funcţie
Soldele/salariile de funcţie

minim
maxim

1
Şeful Statului Major General, secretar de stat – şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
8137

2
Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe, adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
7692

3
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie, director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor
S
7070
7479

4
Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie, director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor
S
6143
6874

5
Funcţii corespunzătoare gradului de general-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie
S
4953
5884

6
Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
S
3994
4745

7
Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare
S
3217
3664

8
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan–comandor, comisar de poliţie/penitenciare
S
2864
3125

9
Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor,subcomisar de poliţie/ penitenciare
S
2476
2782

10
Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare
S
2204
2405

11
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/ penitenciare
S
1947
2141

12
Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare
S
1852
1923

13
Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant
S
-
1829

14
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal / plutonier adjutant principal / şef
S
1947
2020

M
1899
1923

15
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.I / plutonier adjutant
S
1899
1923

M
1829
1852

16
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a / plutonier major
S
1852
1875

M
1785
1807

17
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier
S
1807
1829

M
1679
1700

18
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a / sergent major
M
1638
1658

19
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*)
S
1785
1807

M
1679
1700

20
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/penitenciare
S
1700
1785

M
1638
1679

21
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant (sergent major)
M
-
1617

22
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent
M
-
1597

23
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I

-
1578

24
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a

-
1558

25
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a

-
1539

26
Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş

-
1520

27
Funcţii corespunzătoare gradului de soldat

-
1501

-nr. max.gradatii:                           7x3%
-indemnizatia de comanda: pana la 25 %
Capitolul II-Art. 7. – (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în plan social, personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut.
(2)  Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:
Ofiţeri:
- General, amiral, chestor general de poliţie                                   405lei
- General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie     385lei
- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie            375lei
- General de brigadă, general de flotilă aeriană,
contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare       366 lei
- Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare       356 lei
- Locotenent-colonel, căpitan–comandor,
comisar de poliţie/penitenciare                                        336 lei
- Maior, locotenet-comandor,
subcomisar de poliţie/penitenciare                                               326 lei
- Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare             316 lei
- Locotenent,  inspector de poliţie/penitenciare                  306 lei
- Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciar297 lei
Maiştri militari
- Maistru militar principal                                                   287 lei
- Maistru militar clasa I                                                      277 lei
- Maistru militar clasa a II-a                                               267 lei
- Maistru militar clasa a III-a                                              257 lei
- Maistru militar clasa a IV-a                                             247 lei
- Maistru militar clasa a V-a                                               237 lei
Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare
- Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/
penitenciare                                                                                287 lei
- Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare                    277 lei
- Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare            267 lei
- Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare                         257 lei
- Sergent major, agent de poliţie/penitenciare                                247 lei
- Sergent                                                                                      237 lei
Soldaţi şi gradaţi voluntari
- Caporal clasa I                                                           232 lei
- Caporal clasa a II-a                                                    225 lei
- Caporal clasa a III-a                                                  218 lei
- Fruntaş                                                                      208 lei
- Soldat                                                                       198 leiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu